CJC 1295 2 mg 10 injektionsflaskor

USD$1,650

CJC-1295 är en injicerbar peptid som används för att öka GH-produktionen. Denna peptid är ett hormonfrisättande hormon (GHRH) som är mimetiskt eller analogt. Det vill säga, det fungerar på samma sätt som GHRH, och kan kallas GHRH.

United States dollar ($) - USD
  • Svenska kronor (kr) - SEK
  • United States dollar ($) - USD
Kategori: