Duromine Phentermine 15 mg

USD$850

Fentermin (α, α-dimetylfenetylamin), en sammandragning av ”fenyl-tertiär-butylamin”, är ett psykostimulant läkemedel i den substituerade amfetamin-kemiska klassen, med farmakologi som liknar amfetamin.

United States dollar ($) - USD
  • Svenska kronor (kr) - SEK
  • United States dollar ($) - USD
Kategori: