Testosteron undekanoat 50 mg 100 lock

USD$450

Undestor är testosteron med undekanoatestern bifogad och producerad i oral form. Det representerar det första riktiga försöket att skapa en oral testosteron sedan metyltestosteron.

United States dollar ($) - USD
  • Svenska kronor (kr) - SEK
  • United States dollar ($) - USD
Kategori: